OCENĚNÍ

Ceny a ocenění

  • Cena Bohumila Polana za rok 2018, čestné uznání za knihu Hospoda U Konce světa
  • Cena Ason-klubu 2016 za "podnětné kypření literární půdy"
  • Literární stopa 2016, 1. místo za povídku Marioneta
  • Literární Čáslav 2016, hlavní cena poroty za povídku Cukřenky
  • Dopiš povídku 2016, 3. místo
  • Vlny modrého delfína 2012, 1. místo za povídku Hospoda U Konce světa